Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Basistraining Methodisch werken als Jeugdzorgprofessional

 

Dag 1:

Aan de slag met OTS, Termijnen OTS, Prioriteiten, Stap 1: Inventariseren, Observeren, Communiceren en Activerende hulpmiddelen


·      Trainingstraject: Methodisch werken als Jeugdzorgprofessional                        

·      Aanwezige krachten bij de Jeugdzorgprofessionals: positioneren / engageren

·      Termijnen OTS, Prioriteren

·      De Deltamethode in vogelvlucht                            

·      Het 4 stappenmodel: stap 1 Inventariseren                          

·      In gesprek over de veiligheid van het kind.

·      Hulpmiddelen en activerende technieken bij stap 1

 

Dag 2                      

Vervolg: aan de slag met OTS: stap 2, 3 en 4, Doorontwikkeling 4-vensters, Rapporteren van een Methodisch Plan van Aanpak, Optreden ter terechtzitting, Simulatieoefeningen met trainingsacteur.

 

·     Delta stap 2: van zorgen naar ontwikkelingsbedreigingen

·      Delta stap 3: van ontwikkelingsbedreigingen naar gewenste ontwikkelingsuitkomsten

·      Delta stap 4: Actieagenda en methodisch Plan van Aanpak

.      Doorontwikkeling naar de 4-vensters van VanMontfoort

·      Rapporteren: Methodisch en Juridisch                                   

·      Optreden ter terechtzitting                    

·      Simulatieoefeningen met behulp van een trainingsacteur

 

Dag 3:               

Toezicht en Risicomanagement, Uithuisplaatsing, Hulp op indicatie,

Juridisch kader Jeugdbescherming,

Werken met ouders en kinderen: LVB en psychiatrische stoornissen.

                  

·      Toezicht en Risicomanagement

·      Uithuisplaatsing

·      Hulp op indicatie

·      Juridisch Kader Jeugdbescherming

·      Ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking

·      Ouders met psychische stoornissen

·      “Het 5 vragen schema”

 

Dag 4:           

Oplossingsgericht werken met ouders en kinderen, Basishouding, 4 SFC model, Omgaan met weerstand, Assesment “Samen Veilig….. stap voor stap”, Meerzijdige Partijdigheid, Samenwerken met netwerk, In gesprek over de veiligheid van het kind binnen de familiecontext.

 

·      Oplossingsgericht werken

·      Veiligheid op een schaal van 1 – 10

·      Succesfactoren in je eigen werk; houding versus vaardigheid                                                                                   

·      Basishouding Oplossingsgericht werken

·      Introductie van het 4 SFC model: Solution Focused Competencies                     

·      Omgaan met weerstand

·      Assesment “Samen Veilig….. stap voor stap” 

·      Samenwerken met Netwerk: Veiligheidscirkels van het gezin

·      Meerzijdige Partijdigheid

·      Het kind centraal binnen de familiecontext


Dag 5:               

Workshop: Presentatie Portfolio en filmopdracht, 

Ontwikkeling eigen Leerplan.

                                   

·      Uitwisselen van het gemaakte eigen leerplan tussen de deelnemers

·      Voorbereiding van presentaties

·      Presentatie van portfolio’s en filmopdracht

·      Afsluiting Basisprogramma

·      Uitreiken van de certificaten