Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


 Programma training "Competentiegericht werken"


Basistraining:

Dag 1:  Basishouding, Eigen waarden, Competentiegericht werken, 

             Competentiebalans en Competentieanalyse,

 • Introductie van de training; 
 • Kennismaking; 
 • Basishouding  Competentiegericht werken; 
 • Oefening eigen levens- en werkervaring; 
 • Toekomst perspectief van de cliënt; 
 • Voorbereiding oefening van de competentieanalyse; 
 • Uitleg van de competentiebalans; 
 • Maken van een competentieanalyse aan de hand van video; 
 • De antwoorden van vorige oefening plaatsen in de competentiebalans; 
 • Maken van een competentieanalyse van eigen cliënt; 
 • Uitgangspunten voor Competentiegerichte groepsregels laten zien; 
 • Uitdelen onderzoeksopdracht voor de komende week; 


Dag 2:  Gesprekstechnieken, activerende technieken,

            Toekomstgericht werken, SRC schema, Doelen formuleren, 

 • Communicatie met ouders en kinderen; 
 • Het activeren van cliënten in het gesprek over wensen en lasten; 
 • Aansluiten bij lasten en wensen van cliënten; 
 • Oefening: Gewenst gedrag meer kans van slagen geven m.b.v. SRC schema; 
 • Autonomie / Toekomst; 
 • Kern van Competentiegericht werken; 
 • Hoe maken we samen doelen die werken voor ouders en kinderen; 
 • Presentatie van de onderzoeksopdracht in zake de Competentiegerichte groepsregels; 
 • Praktijkopdracht als afsluiting van de training (1 uur) Deze opdracht wordt na de training thuis gemaakt en ingezonden naar de trainer;


Vaardigheids training:

Dag 3:   Competentiegerichte Communicatie vaardigheden,

Op deze dag wordt gewerkt met simulatieoefeningen m.b.v. een trainingsacteur 

 • Dagelijkse routine gebruik je voor; 
 • Vier veelvoorkomende stappen bij elke vaardigheid; 
 • Vaardigheid 1:   Contact maken; 
 • Vaardigheid 2:   Compliment geven = richten op wat goed gaat; 
 • Vaardigheid 3:   Instructie / Suggestie; 
 • Vaardigheid 4:   Sturende instructie bij inadequaat gedrag; 
 • Vaardigheid 5:   Op adequate wijze waarschuwen; 
 • Vaardigheid 6:   Consequenties uitvoeren; 
 • Vaardigheid 7:   Apart zetten / Time out; 
 • Vaardigheid 8:   Stopinstructie;