Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Klachtenprocedure:  

Indien u een klacht heeft stellen we het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Dit kan per mail of schriftelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid geldt zowel voor Smitt Training & Advies als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt. 

Stuur uw klacht naar: info@smitt.org t.a.v. H.J. Smitt 

Als er een klacht wordt ingediend zullen we in ieder geval binnen 14 dagen reageren. Na de ontvangstbevestiging wordt de klacht binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht het niet haalbaar zijn de klacht binnen 30 dagen af te handelen dan krijgt de klager schriftelijk bericht met de indicatie van de duur van de afhandeling met redenen van uitstel. 

Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard. 

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door ons, dan kunt u via de NOBTRA een onafhankelijke klachtafhandeling vragen. 

Uw klacht kunt u dan schriftelijk indienen bij de Nobtra: 

Postadres: Postbus 85282, 3508 AG Utrecht

E: info@nobtra.nl 

 

Het oordeel van de NOBTRA is bindend voor beide partijen. Na uitspraak van de NOBTRA zullen eventuele consequenties voor Smitt Training & Advies binnen 14 dagen worden afgehandeld. Indien de afhandeling meer dan 14 dagen in beslag gaat nemen dan wordt de klager daar over binnen 14 dagen geïnformeerd. 

Op www.nobtra.nl kunt u het klachtenreglement inzien.