Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

3. Communiceren  (1 dagdeel = 3,5 uur)

Deelnemers kunnen deze training tot 1 januari 2022 online volgen middels ZOOM met SKJ accreditatie. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. Om deze training online te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig met een camera en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet volgen.


Datum training:  Maandag 29 november 2021: 09.30 - 13.15 uur.

Aantal deelnemers: minimaal 6  -  maximaal 10

Kosten: 100,00 euro per deelnemer. (dit is inclusief trainingsacteur)

Accreditatie:  5,60 SKJ punten voor Formeel leren - Training

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training:

De bijeenkomst "Communiceren" richt zich op het oefenen van communicatievaardigheden die je kunt gebruiken in de gesprekken met betrokkenen (ouders, kinderen, volwassenen en ouderen). 

We oefenen met het zorgverkennende gesprek en het grensstellende gesprek. Stap 3 van de meldcode staat hier centraal. Ook oefenen we in deze module hoe je kunt reageren op kinderen wanneer deze hun zorgen met jou delen. Tenslotte kan je in deze module oefenen om aan betrokkenen te vertellen waarom je wilt gaan melden bij Veilig Thuis.

Voor de theorie van deze communicatievaardigheden ontvang je digitaal een reader, tools (checklisten) en voorbeeldfilmpjes via een Padlet die je vooraf kunt bekijken zodat er tijdens de training vooral geoefend kan worden met de simulatieoefeningen. 

Voor het oefenen maken we gebruik van simulatieoefeningen en een trainingsacteur. De simulatieoefeningen kan je tijdens de voorbereiding op de oefening aanpassen aan je eigen praktijksituatie.

De training wordt afgesloten met een Praktijkoefening die de deelnemer in de periode na de training uitvoert.


Resultaat:

In deze module kun je voor jezelf de volgende competenties onderzoeken en oefenen: 

 • Jij kunt je signalen en zorgen bespreken met Veilig Thuis, ouder, partner  en/of jongere;
 • Je kunt een zorgverkennend gesprek voeren met betrokkenen;
 • Je kunt een grensstellend gesprek voeren met betrokkenen;
 • Je kunt reageren naar een kind die zijn zorgen met jou deelt;
 • Je kunt aan betrokkenen uitleggen waarom je wilt melden bij Veilig Thuis


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen. 

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Certificering:

Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk op naam gesteld  digitaal en ondertekend certificaat, geaccrediteerd door SKJ met 5,6 punten in het Formeel Leren - Trainen


Accreditatie en kwalificatie:

 • In april 2021 is Smitt Training & Advies VWS her-gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd.