Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


2. Handelen en samenwerken (1 dagdeel = 4 uur)

Deelnemers kunnen deze training online volgen. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. De training wordt aangeboden middels ZOOM. Om de training te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet volgen.


Datum training:  Maandag 12 april 2021 Tijd: 09.00 - 13.00 uur. 

Aantal deelnemers: minimaal 8  -  maximaal 12

Kosten:  75,00 euro per deelnemer

Accreditatie:  in behandeling

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training:

De bijeenkomst "Handelen en samenwerken" gaat in op het handelen en samenwerken wanneer zorgen zijn gesignaleerd. De nadruk ligt in deze training op stap 4 en 5 van de meldcode. In de training wordt er gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers.  

Je oefent de samenwerking met Veilig thuis en het maken van een veiligheidsplan voor betrokkenen. Hierbij maken we gebruik van ons 3 kolommen format uit de training "Samen Veilig..... stap voor stap". Vervolgens oefent de deelnemer de samenwerking met de ketenpartners zowel vanuit de risicogestuurde zorg en de herstelgerichte zorg.

Voor de theorie van handelen en samenwerken ontvang je digitaal een reader en tools die je vooraf kunt bestuderen zodat er tijdens de training vooral geoefend kan worden met de casuïstiek oefeningen.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de stappen 4 en 5 met  ketenpartners. Deze tools worden digitaal beschikbaar gesteld via een Padlet.

De training wordt afgesloten met een toepassingsoefening die de deelnemer in de periode na de training uitvoert.


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot:

 Handelen en samenwerken 

 • U kent het doel en de stappen van de meldcode; 
 • U weet wat uw verantwoordelijkheden, taken en grenzen zijn; 
 • U bent in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen; 
 • U bent in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie; 
 • U heeft inzicht in de betrokken ketenpartners; 
 • U kunt samenwerken met Veilig Thuis; 


Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen. 

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Certificering:

Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk op naam gesteld  digitaal en ondertekend certificaat, geaccrediteerd door SKJ


Accreditatie en kwalificatie:

In april 2018 is Smitt Training & Advies VWS her-gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Smitt Training & Advies is CRKBO geregistreerd.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd.