Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

     Signaleren met de verbeterde meldcode 

     Deze training is geaccrediteerd bij SKJ met 4,5 registratiepunten.

Tot juli 2021 kunnen deelnemers deze training on-line volgen. Zij ontvangen dan het trainingsmateriaal per email. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. De training wordt aangeboden middels ZOOM. Tot juli 2021 kan de deelnemer de registratiepunten (4,5) die online zijn behaald bij deze online training via SKJ registreren.

De registratie voor de meldcode zijn vanuit Trainershuiselijkgeweld.nl 3 jaar geldig.


Kosten:  75,00 euro per deelnemer

Accreditatie:  4,5 punten SKJ

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden:  info@smitt.org


De Training:

De bijeenkomst 'Signaleren met de verbeterde meldcode" (3,5 uur) richt zich op vroegtijdige signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder en kind en specifiek oudergedrag. Deelnemers werken interactief met de stappen van de verbeterde meldcode en het Afwegingskader

Algemene kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling komt aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. Het inschatten van de ernst van het vermoeden wordt behandeld. Je krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces. Tijdens de training ontvang je tools om te werken met ouders en kinderen.


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot.

Signaleren en inschatten van de ernst

 • Je kent de stappen van de Meldcode en het Afwegingskader en hoe je deze kunt inzetten;
 • Je hebt kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je hebt inzicht in mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je bent je bewust van je eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je hebt inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
 • Je kunt je zorgen objectief beschrijven;

 

Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.

Certificering:

In april 2018 is Smitt Training & Advies VWS hergecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Tevens zijn wij CRKBO geregistreerd en zijn de trainingen geaccrediteerd door SKJeugd.