Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


1. Signaleren met de verbeterde meldcode 

(1 dagdeel = 3,5 uur)

Deelnemers kunnen deze training tot 1 januari 2022 online volgen middels ZOOM met SKJ accreditatie. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. Om deze training online te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig met een camera en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet volgen.


Datum training:  Maandag 1 november: 09.30 13.00 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6  -  maximaal 12

Kosten:  75,00 euro per deelnemer

Accreditatie:  4,50 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training:

De bijeenkomst 'Signaleren met de verbeterde meldcode" (3,5 uur) richt zich op het vroegtijdig signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder, partner en kind en specifiek oudergedrag. Deelnemers oefenen middels een Google Jamboard met de stappen van de verbeterde meldcode en het afwegingskader

Tijdens de training wordt er geoefend met het signaleringsproces; hierbij wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers om in een Google Jamboard te oefenen met stap 1 van de meldcode. 

Algemene kennis over de Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling komen aan de orde middels een uitgebreide reader voor de deelnemers die je vooraf kunt bestuderen zodat er tijdens de training vooral geoefend kan worden met de casuïstiek oefeningen.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de meldcode met ouders, partners en kinderen. Deze tools worden digitaal beschikbaar gesteld via een Padlet.

De training wordt afgesloten met een toepassingsoefening die de deelnemer in de periode na de training uitvoert.


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot:

 • Je kent de stappen van de Meldcode en het Afwegingskader en weet hoe je deze kunt inzetten;
 • Je hebt kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je brengt mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart;
 • Je bent je bewust van je eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je kent het verschil tussen objectief en subjectief beschrijven van signalen;
 • Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden vroegtijdig gesignaleerd;
 • Je beschrijft je zorgen concreet en objectief zodat je deze effectief kunt bespreken met betrokkenen;

 

Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Certificering:

Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk op naam gesteld  digitaal en ondertekend certificaat, geaccrediteerd door SKJ met 4,5 punten in het Formeel Leren - Trainen


Accreditatie en kwalificatie:

In april 2021 is Smitt Training & Advies VWS her-gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. 

Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd.