Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


Ken jij de meldcode?  Doe hier de test.


Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld Huisartsen, Kinderopvang Onderwijs en Jeugdzorg professionals, Persoonlijk begeleiders. Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren: 

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Justitie
  • Gemeenten


Het Afwegingskader

Inmiddels is per 1 januari 2019 de Meldcode uitgebreid met het "Afwegingskader" Onze trainingen maken gebruik van de laatste vernieuwingen en inzichten in de Meldcode.


Meldcode werkt!

Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega's die zo'n code niet gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek. Beroepskrachten moeten daarom beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van geweld.


Training "Werken met de meldcode"

Wij bieden drie dagdelen training in het werken met de meldcode. Alle dagdelen kunnen live of online via Zoom worden gevolgd. Links in het menu vind je de drie verschillende modules:

- Signaleren

- Handelen en Samenwerken

- Communiceren.

Klik in het linkermenu voor de verschillende dagdelen.


Certificering en Accreditatie:

Na deelname ontvang je een persoonlijk digitaal en ondertekend certificaat.

Alle 3 dagdelen zijn geaccrediteerd door SKJ.