Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 


Ken jij de meldcode?  Doe hier de test.Nieuwe online trainingen in 2021:

Maandag 28 juni: Signaleren

Maandag 12 juli: Handelen en Samenwerken

Maandag 19 juli: Communiceren


Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld Huisartsen, Kinderopvang Onderwijs en Jeugdzorg professionals, Persoonlijk begeleiders. Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren: 

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Justitie


Het Afwegingskader

Per 1 januari 2019 is de Meldcode uitgebreid met het "Afwegingskader". Onze trainingen maken gebruik van de laatste vernieuwingen en inzichten in de Meldcode.


Meldcode werkt!

Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega's die zo'n code niet gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek. Beroepskrachten moeten daarom beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van geweld.


Training "Werken met de meldcode"

Wij bieden drie dagdelen training in het werken met de meldcode. Alle dagdelen kunnen, met SKJ accreditatie, tot 1 september 2021 online via Zoom worden gevolgd. 

Klik hier onder op de training van je keuze voor nadere informatie.

- Signaleren.  Maandag 28 juni / 2 augustus 2021  

- Handelen en Samenwerken.  Maandag 12 juli / 9 augustus 

- Communiceren.  Maandag 19 juli / 23 augustus 2021   

Schrijf je hier in voor alle drie en ontvang 10% korting.


Certificering en Accreditatie:

Na deelname ontvang je een persoonlijk digitaal en ondertekend certificaat voor ieder dagdeel apart.

Alle 3 dagdelen zijn geaccrediteerd door SKJ. Totaal 16,50 accreditatiepunten