Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Signaleren en Communiceren met de stappen van de Meldcode HG/KM

Voor kinderopvang en onderwijs

(1 dagdeel = 3 uur)

Deelnemers kunnen deze training tot 1 januari 2023 ook online volgen middels ZOOM met SKJ accreditatie. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. Om deze training online te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig met een camera en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet volgen.


Datum training: Op aanvraag en In-company. Neem contact met ons op

Datum training: Incompany Donderdag 8 juni 2022: 18.15 21.30 uur (VOL)

Datum training: Incompany Maandag 13 juni 2022: 18.15 21.30 uu(VOL)

Datum training: Incompany Dinsdag 20 juni 2022: 09.00 12.15 uur (VOL)

Datum training: Incompany Donderdag 8 sept 2022: 18.15 21.30 uur (VOL)

Datum training: Incompany Vrijdag 9 sept 2022: 09.00 12.15 uur (VOL)

Datum training: Incompany Donderdag 15 sept 2022: 18.15 21.30 uu(VOL)

Datum training: Incompany Dinsdag 20 juni 2022: 09.00 12.15 uur (VOL)

Datum training: Incompany Vrijdag 7 okt 2022: 09.00 12.15 uur (VOL)

Datum training: Incompany Woensdag 12 okt 2022: 09.00 12.15 uu(VOL)


Aantal Deelnemers: maximaal 12

Kosten:  95,00 euro per deelnemer

Accreditatie:  4,50 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training: voor kinderopvang en onderwijs

De bijeenkomst 'Signaleren en Communiceren met de stappen van de meldcode HG/KM" (3 uur) richt zich op het vroegtijdig signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder, partner en kind en specifiek oudergedrag.

Tijdens de training wordt er geoefend met het signaleringsproces; hierbij wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers. Indien de training online wordt aangeboden dan wordt er in een Google Jamboard gewerkt om te oefenen met stap 1 van de meldcode.

In het tweede deel van de training wordt er geoefend middels simulatie oefeningen met de 5 fasen van het "Zorgverkennende gesprek". Hier kunnen deelnemers de gespreksvaardigheden oefenen en hun drempels verlagen om in gesprek te komen met ouders, kinderen en andere betrokkenen.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de meldcode met ouders, partners en kinderen. Deze tools worden digitaal beschikbaar gesteld via een Padlet.


Tijdsinvestering:

Studiebelasting voor de deelnemers is 4,5 uur.


Resultaat:

Na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot:

 • Je brengt mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart;
 • Je bent je bewust van je eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je kent het verschil tussen objectief en subjectief beschrijven van signalen;
 • Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden vroegtijdig gesignaleerd;
 • Je beschrijft je zorgen concreet, objectief en binnen de context zodat je deze effectief kunt bespreken met betrokkenen;
 • Je gebruikt de 5 fasen van het "Zorgverkennende gesprek";

 

Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen. 

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: : jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is MBO/HBO niveau.


Certificering:

SKJ: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat (bij online training digitaal), geaccrediteerd door SKJ met 4,5 punten in het Formeel Leren - Trainen

Registerplein: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat (bij online training digitaal), geaccrediteerd door Registerplein.


Accreditatie en kwalificatie:

 • Wij zijn Hobéon gecertificeerd trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling.
 • Smitt Training & Advies VWS gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven.
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd en Registerplein.
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.