Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Signaleren en Communiceren  HG/KM

Voor Pedagogisch Medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten in het onderwijs

(1 dagdeel = 3 uur)

 

De Training: voor kinderopvang en onderwijs

De training 'Signaleren en Communiceren met de stappen van de meldcode HG/KM" (3 uur) richt zich op het vroegtijdig signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder, partner en kind en specifiek oudergedrag.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang / BSO en het onderwijs (Basis, speciaal, middelbaar, voortgezet).

Tijdens de training wordt er geoefend met het signaleringsproces; hierbij wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers.

In het tweede deel van de training wordt er geoefend middels simulatie oefeningen met de 3 fasen van het "Zorgverkennende gesprek". Hier kunnen deelnemers de gespreksvaardigheden oefenen en hun drempels verlagen om in gesprek te gaan met ouders, kinderen en andere betrokkenen.

Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de meldcode met ouders, partners en kinderen.

Tijdsinvestering:
Studiebelasting voor de deelnemers is 4,5 uur.


Aantal Deelnemers: maximaal 12

Kosten:  € 950,00  max. 12 deelnemers

Accreditatie:  4,50 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


Resultaat:

Dit kun je na de training:

 • Je kunt signalen (van huiselijk geweld/kindermishandeling/seksueel misbruik/armoede) of zorgen rondom ontwikkeling concreet, objectief en binnen de context benoemen;
 • Je weet dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen of zorgen.
 • Je bent je nog meer bewust van een basishouding die contact bevordert;
 • Je hebt handvatten waarmee je een goed gesprek met ouders kunt voorbereiden;
 • je hebt inzicht in basis gespreksvaardigheden en past deze toe;
 • Je weet hoe je contact maakt en in gesprek gaat met betrokkenen over signalen of zorgen;

Doelgroep:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij trainingen. 

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;

Opleidingsniveau om deze training te volgen is MBO/HBO niveau.

Certificering:

SKJ: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat, geaccrediteerd door SKJ met 4,5 punten in het Formeel Leren - Trainen

Registerplein: Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat, geaccrediteerd door Registerplein met 4,5 punten.


Accreditatie en kwalificatie:

 • Wij zijn Hobéon gecertificeerd trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling.
 • Smitt Training & Advies VWS gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven.
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd en Registerplein.
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.