Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

   Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional

Deze training is ontwikkeld voor het  praktijkprogramma  voor de herregistratie van SKJ Jeugd- en Gezinsprofessionals.

            Geaccrediteerd door SKJ met 48 punten in de categorie Formeel leren-Training


NU IN 2021 ON-LINE TRAINING

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus kan deze Training tot 1 januari 2022 on-line worden gegeven met behoud van de volledige SKJ acreditatiepunten. We verzorgen de on-line training met 30 live contacturen.  Klik hier voor de laatste info.


De Training:

In de 5-daagse training: Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional (JGP) wordt het methodisch werken vanuit het gehouden kader (OTS/Voogdij) als ook vanuit de vrijwillige jeugdzorg gepresenteerd. Gewerkt wordt met de 4 Vensters van VanMontfoort en met de Oplossingsgerichte benadering. 

Specifieke onderdelen zoals “Toezicht en Risicomanagement”, “Uithuisplaatsing” en “Hulp op indicatie” worden aangeboden vanuit het juridisch kader van zowel de Jeugdzorg als ook de Jeugdbescherming. 

In de training wordt gewerkt vanuit de principes van meerzijdige partijdigheid en kind participatie. Centraal staat de samenwerking met ouders en kinderen waarbij gewerkt wordt met de familiecontext. 


Leerplan:

Aan het eind van de training maakt de deelnemer een eigen leerplan waarin de eigen professionele ontwikkeling beschreven wordt voor het verdere traject.


SKJ registratie:

Deelnemers kunnen zich aan het begin van het herregistratietraject reeds inschrijven bij SKJ en kunnen zelfstandig werken na afronding van deze training. De SKJ registratiepunten kunnen zij direct registreren bij SKJ.


Uitvoering en samenwerking:

Op dit moment geven we deze training voor een detacheringsbureau in het zuiden van het land te weten: Careflex Zorgprofessionals B.V. 

Hiermee draagt zij bij aan het mogelijk maken om Jeugd- en Gezinsprofessionals (weer) in te laten treden in het werkveld van de Jeugdzorg.


Nu online training voor individuele aanmeldingen:

De training is beschikbaar voor organisaties die werken met het praktijkprogramma van SKJ voor de herregistratie van SKJ Jeugd- en Gezinsprofessionals.

Ook deelnemers die niet willen herregistreren kunnen de training volgen en ontvangen na afloop het certificaat met 48 SKJ registratiepunten die zij bij SKJ kunnen registreren.

Bij voldoende deelnemers (minimaal 8 - maximaal 12)  geven we de training voor individuele aanmeldingen. We geven de training on-line met 30 contacturen live on-line. 


Kosten:  950,00 euro per deelnemer (5 trainingsdagen)

Accreditatie:  48 punten SKJ

Trainer:  Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden:  info@smitt.org


Voor nadere informatie kunt u ons mailen: 

Contact: Vul het contactformulier in. 


Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd.