Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

   Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional

Deze training is ontwikkeld voor het  praktijkprogramma  voor de herregistratie van SKJ Jeugd- en Gezinsprofessionals.

            Geaccrediteerd door SKJ met 48 punten in de categorie Formeel leren-Training


LET OP: In verband met de maatregelen rondom het corona-virus wordt deze opleiding één-malig on-line gegeven. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt gekeken of er vanaf september weer in live-groepen getraind kan worden. Volg de berichten hieromtrent op deze website. Als je vragen hebt, mail of bel ons dan.


De Training:

In de training: Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional (JGP) wordt het methodisch werken vanuit het gehouden kader (OTS/Voogdij) als ook vanuit de vrijwillige jeugdzorg gepresenteerd. Gewerkt wordt met de 4 Vensters van VanMontfoort en met de Oplossingsgerichte benadering. 

Specifieke onderdelen zoals “Toezicht en Risicomanagement”, “Uithuisplaatsing” en “Hulp op indicatie” worden aangeboden vanuit het juridisch kader van zowel de Jeugdzorg als ook de Jeugdbescherming. 

In de training wordt gewerkt vanuit de principes van meerzijdige partijdigheid en kind participatie. Centraal staat de samenwerking met ouders en kinderen waarbij gewerkt wordt met de familiecontext. 


Leerplan:

Aan het eind van de training maakt de deelnemer een eigen leerplan waarin de eigen professionele ontwikkeling beschreven wordt voor het verdere traject.


SKJ registratie:

Deelnemers kunnen zich aan het begin van het herregistratietraject reeds inschrijven bij SKJ en kunnen zelfstandig werken na afronding van deze training. De SKJ registratiepunten kunnen zij direct registreren bij SKJ.


Uitvoering en samenwerking:

Op dit moment geven we deze training voor een detacheringsbureau in het zuiden van het land te weten: Careflex Zorgprofessionals B.V. 

Hiermee draagt zij bij aan het mogelijk maken om Jeugd- en Gezinsprofessionals (weer) in te laten treden in het werkveld van de Jeugdzorg.

De training is ook beschikbaar voor andere organisaties die werken met het praktijkprogramma van SKJ voor de herregistratie van SKJ Jeugd- en Gezinsprofessionals. 


Voor nadere informatie kunt u ons mailen: 

info@smitt.org of bellen 06-44950545