Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional (JGP)

Gebaseerd op de Bouwstenen en kernthema’s uit het “Landelijk opleidingsdocument sociaal werk”

1 = Beroep sociaal werk

2 = Gebruikers sociaal werk

3 = Werkwijzen sociaal werk

4 = Organisatie sociaal werk

5 = Maatschappelijke context sociaal werk

6 = Onderzoek en innovatie sociaal werk

7 = Professionalisering sociaal werk

                                                                                                                                  

Dag 1:       Aan de slag met OTS, Termijnen OTS, Prioriteren, 

                  Venster 1: De mensen, Observeren en Communiceren.


Dag 2:       Vervolg vensters  2, 3 en 4,

                  Rapporteren van een Methodisch Plan van Aanpak, 

                  Optreden ter terechtzitting, Simulatieoefeningen met 

                  trainingsacteur.

                 

Dag 3:       Toezicht en Risicomanagement, Uithuisplaatsing,

                  Hulp op indicatie, Juridisch kader Jeugdbescherming,

                  Werken met ouders en kinderen: LVB en psychiatrische

                  stoornissen.                                                  

 

Dag 4:        Oplossingsgericht werken met ouders en kinderen,

                   Basishouding, 4 SFC model, Omgaan met weerstand,

                   Assesment “Samen Veilig….. stap voor stap”, Meerzijdige

                   Partijdigheid, Samenwerken met netwerk, Kindparticipatie, 

                   In gesprek over de veiligheid van het kind binnen de

                   familiecontext.

                                 

Dag 5:        Workshop: Uitwisseling en Presentatie Portfolio /    

                   Onderzoekopdracht,

                   Ontwikkeling eigen Leerplan.