Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional (JGP)

Gebaseerd op de Bouwstenen en kernthema’s uit het “Landelijk opleidingsdocument sociaal werk”

1 = Beroep sociaal werk

2 = Gebruikers sociaal werk

3 = Werkwijzen sociaal werk

4 = Organisatie sociaal werk

5 = Maatschappelijke context sociaal werk

6 = Onderzoek en innovatie sociaal werk

7 = Professionalisering sociaal werk

                                                                                                                                  

Dag 1   Aan de slag met OTS, Termijnen OTS, Prioriteren, 

Venster 1: De mensen, Observeren en Communiceren,

  

 • Activerende hulpmiddelen.                                                            
 • Trainingstraject: Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional                                                                          
 • Aanwezige krachten bij de Jeugd- en Gezinsprofessional: positioneren / engageren                                          
 • Overzicht van de  verschillende methoden binnen Jeugdzorg en Jeugdbescherming:                            
 • De vier vensters                                                                                                                                                             
 • Oplossingsgericht werken                                                                                                                                       
 • Competentiegericht werken                                                                                                                   
 • Eigen kracht conferentie                                                                                                                                     
 • Netwerk strategieën                                                                                                                                  
 • Meerzijdige partijdigheid                                                                                                                                    
 • Juridisch Kader Jeugdzorg – Jeugdbescherming                                                                                                   
 • Werken met Verve: De 4 vensters door VanMontfoort als basismodel                                  
 • Het 4 venster model: Venster 1: Wie zijn de mensen?                                                 
 • In gesprek over de veiligheid van het kind. Observeren en communiceren                                                           
 • Hulpmiddelen en activerende technieken                                         


Dag 2:    Vervolg venster  2, 3 en 4, 

               Rapporteren van een Methodisch Plan van Aanpak, 

               Optreden ter terechtzitting, Simulatieoefeningen met 

               trainingsacteur.

 

 • Venster 2: Wat zijn de feiten?                                                                                                                                            
 • Venster 3: Hoe wegen we de situatie?                                                                                                                                               
 • Venster 4: Wat zijn de volgende stappen?                                                                                                                      
 • Rapporteren: Methodisch en Juridisch                                                                                                                           
 • Optreden ter terechtzitting                                                                                                                                         
 • Simulatieoefeningen met behulp van een trainingsacteur                                        

 

Dag 3:     Toezicht en Risicomanagement, Uithuisplaatsing,

                 Hulp op indicatie, Juridisch kader Jeugdbescherming,

                 Werken met ouders en kinderen: LVB en psychiatrische

                 stoornissen.


 • Toezicht en Risicomanagement    
 •  Uithuisplaatsing                                                                                                                                                                   
 • Hulp op indicatie                                                                                                                                                        
 • Juridisch Kader Jeugdzorg - jeugdbescherming                                                                                                  
 • Ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking                                                                   
 • Ouders met psychische stoornissen                                                                                                                       
 •  “Het 5 vragen schema”                                                                                                                                       

 

Dag 4:           Oplossingsgericht werken met ouders en kinderen, Basishouding, 4 SFC model, Omgaan met weerstand, Assesment “Samen Veilig….. stap voor stap”, Meerzijdige Partijdigheid, Samenwerken met netwerk, In gesprek over de veiligheid van het kind binnen de familiecontext.

 

 • Oplossingsgericht werken binnen de Jeugdzorg en Jeugdbescherming                                                      
 • Veiligheid op een schaal van 1 – 10                                                                                                                 
 •  Succesfactoren in je eigen werk; houding versus vaardigheid                                                                       
 • Basishouding Oplossingsgericht werken                                                                                                        
 • Introductie van het 4 SFC model: Solution Focused Competencies                                                              
 • Omgaan met weerstand                                                                                                                                           
 • Assesment “Samen Veilig….. stap voor stap”                                                                                                     
 • Samenwerken met Netwerk: Meerzijdige Partijdigheid  / Veiligheidscirkels van het gezin                  
 •  Kindparticipatie                                                                                                                                                          
 • Het kind centraal binnen de familiecontext                                                                                                        
 • Onderzoeksopdracht Visualisering Schaalvraag                                                                                                 

                                                                        

Dag 5:               Workshop: Uitwisseling en Presentatie Portfolio /    

                         Onderzoekopdracht,

                         Ontwikkeling eigen Leerplan.

                                   

 • Uitwisselen van het gemaakte eigen leerplan tussen de deelnemers                                                        
 • Voorbereiding van presentaties                                                                                                                           
 • Presentatie van portfolio’s en Onderzoekopdracht                                                                                       
 • Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ                                                                                                                              
 • Uitreiken van de certificaten