Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Hier onder enkele projecten van de afgelopen jaren:
Hobéon Gecertificeerd Trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling / Huiselijk geweld:

Voor de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling LVAK verzorgen wij trainingen voor de Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling / Huiselijk geweld

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door de LVAK. De trainingen worden gegeven onder de verantwoordelijkheid van de LVAK zowel incompany als ook middels open inschrijving. 

Competentiegericht werken: Deze training is ontwikkeld voor groepsleiding, begeleiders en leidinggevenden van Pluryn i.s.m. Anneloes Taekema uit Utrecht en Pluryn uit Oosterbeek. Totaal zijn er 1800 uitvoerende medewerkers van Pluryn getraind in een tijdbestek van 6 jaar. Uitvoering  2005 tot 2011.

 De training bestaat uit 4 trainingsdagen. In de training worden de basisprincipes van het competentiegericht werken behandeld. Ook oefenen we met een aantal competentiegerichte vaardigheden en op de laatste dag komt het thema "Samen Veilig..... stap voor stap" aan bod. In de trainingen maken we gebruik van vaste trainingsacteurs.

 De training wordt in eigen beheer gegeven. Vanaf 2013 hebben we deze training in een 4-daagse vernieuwde vorm aan Cello-zorg LVG+ gegeven. Cello is een organisatie die werkt met licht verstandelijk beperkte clienten.

 


De training "Competentiegericht werken" is nu  beschikbaar in een 2-daagse vorm met een vaardigheidstraining als extra dag. De training kan op maat worden aangeboden aan instellingen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via email info@smitt.org of bellen met 06-44950545. 

Samen Veilig..... stap voor stap: 

Voor Nederland hebben wij een 2-daagse interactieve training ontwikkeld: "Samen Veilig..... stap voor stap". Deze training bieden wij aan voor jeugdzorg, jeugdbescherming en zorgaanbieders in Nederland en België. In deze training wordt gewerkt met trainingsacteurs die ook in de Delta training hebben gewerkt.

In de training ligt het accent op het ontwikkelen van oplossingsgerichte vaardigheden gebaseerd op een oplossingsgerichte basishouding. Daarnaast leren deelnemers om een inschatting van de situatie te maken aan de hand van een eenvoudig A4 format "Samen Veilig.... stap voor stap".

 Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein met resp. 15 en 5 registerpunten voor het opleidingstraject.  

Inmiddels hebben wij deze training gegeven aan Bureaus Jeugdzorg in Gelderland, Limburg en Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Minters, Stichting Nidos in Utrecht en diverse Jeugdzorginstellingen in Belgie. 

Meer dan 3.000 Jeugdbeschermers hebben de afgelopen jaren deze training gevolgd.

Adviesbureau Van Montfoort: 

Voor dit bureau hebben wij de afgelopen jaren verschillende opdrachten verzorgd. Voor de Bureaus Jeugdzorg gaven wij de Deltatraining, Voogdijtraining en de Dubbele Maatregel Jeugdbeschermer/Jeugdreclasseerder. Daarnaast hebben we meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van trainingsprogramma's voor De La Salle in Boxtel en De Hondsberg in Oisterwijk. (2005 – 2013). 

DELTA training: 

voor diverse Bureaus Jeugdzorg: Gehele DELTA training in 4 dagen.
 Als freelancer voor het consortium Aviesbureau Van Montfoort en PI Research Duivendrecht verzorgden wij in verschillende delen van Nederland trainingen voor de toenmalige Bureaus Jeugdzorg. 
In diverse regio's (Limburg, Amsterdam, Rotterdam, Gelderland, SGJ, Leger des Heils, Stichting Nidos) verzorgen wij trainingen waarbij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg getraind worden als jeugdbeschermer in de nieuwe DELTA methodiek. Tijdens de trainingen wordt gewerkt met trainingsacteurs. (2006 - 2014)Voor de "Gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming" bieden wij in 2018 de gehele DELTA basistraining nu aan in 4 dagen. Op verzoek sturen wij u het trainingsprogramma toe. In deze 4 dagen komen alle aspecten van DELTA aan de orde. Tijdens meerdere dagdelen wordt gewerkt met een trainingsacteur. De training wordt in-company gegeven met het originele DELTA materiaal en DELTA presentaties. De training is bij SKJeugd geaccrediteerd met 42.00.

Functiescholing voor jeugdbeschermers en voogden:

Voor Pro Education verzorgden wij  tot 2008 een deel van de functiescholing voor diverse Bureaus Jeugdzorg in Nederland. Het programma aanbod varieert van 3 tot 9 dagen.  Er is een programma dat zich richt op de gezinsvoogdij (OTS) en een specifiek programma  wat zich richt op de voogdij. (2000 – 2008).

Onderzoekopdracht en training voor Collegio: 

Collegio is een organisatie die werkt voor de jeugdzorg in Nederland. Inmiddels zijn zij samen gegaan met Adviesbureau Van Montfoort. Zij bieden trainingen en onderzoek op maat. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van stichting Nidos te Utrecht. Onderzoeksopdracht is: "De opvang en begeleiding van AMA's met terugkeer perspectief in KWE's". Het gaat hier om Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die terug moeten keren naar hun land van herkomst en in een kleine wooneenheid wonen met begeleiding van mentoren. Onderzoek richtte zich op methodiek (competentiegericht), motivatie jongere en samenwerking ketenpartners. Periode: juli 2002 tot december 2003. Als vervolg op dit onderzoek ontvingen alle medewerkers bij Nidos een training (competentiegericht werken gekoppeld aan terugkeer naar land van herkomst) om de uitkomsten van het onderzoek een plaats te geven in de praktische uitvoering. Zowel de ontwikkeling van de training als ook de uitvoering hebben wij uitgevoerd in samenwerking met Collegio. Periode: januari 2004 tot januari 2005.

Onderhandelen in het kader van zorgbemiddeling: 

Voor MEE Zuid-Holland Noord, MEE Gelderse Poort, MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Zuid Oost Brabant verzorgen wij, in opdracht van Pro Education en MEE Nederland, de Module "Onderhandelen in het kader van zorgbemiddeling". Aan de hand van eigen kernkwaliteiten van de deelnemers en het "Onderhandelen in negen fasen" worden vuistregels, vaardigheden en valkuilen behandeld. Totaal 5 dagdelen;  (2000 - 2010)

Training voor MEE Amsterdam & Zaan en MEE Tilburg: 

Voor verschillende MEE organisaties hebben wij in opdracht van Pro Education een training verzorgd t.b.v. de overgang van SPD naar MEE. Centrale uitgangspunten waren: dienstverlening, kort cyclisch werken, empowerment.  Periode december 2003 tot 2005 

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: 

Interim manager bij de Thuiszorg afdeling JGZ t.w. het Consultatiebureau. Voorbereiding van de overgang naar de GGD. Ontwikkelen van nieuwe protocollen. Herinrichting van het primaire proces. Aansturing van de consultatiebureau's en consultatiebureau-artsen. 
Periode maart 2002 tot januari 2003
.