Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

    

    "Samen veilig..... stap voor stap

© 2012             

Het kind centraal binnen de familiecontext

SKJ geaccrediteerd met 15 punten


De Training:

In onze training “Samen Veilig..... stap voor stap” © 2012 gaat het om samenwerken met kinderen en ouders in situaties waar de veiligheid van het kind in het geding is. Vanuit deze samenwerking wordt met ouders en kinderen een analyse gemaakt om te komen tot een veiligheidsplan. Ook de omgeving van het kind en de ouders/opvoeders wordt hier bij betrokken. In het programma wordt tevens gewerkt met een interculturele benadering.

Het programma is gebaseerd op een vraaggerichte manier van werken die gebruik maakt van de uitgangspunten uit het oplossingsgericht werken.  

(zie: Insoo Kim Berg, Ik wil mijn kind niet kwijt, ISBN 978 90 6020 781 9)

Kernbegrippen in onze benadering zijn:

- Veiligheid voorop

- Kind centraal binnen de familiecontext

- Netwerk gericht vanuit de ecologische pedagogiek

- Regie bij het gezin

- Samenwerken in de keten

In deze 2-daagse training (4 dagdelen) worden oplossingsgerichte werkvormen aangeboden en het assessment “Samen Veilig….. stap voor stap” aan de hand van een format. Dit format kunt u na de training vrij gebruiken in de eigen praktijk. De training werkt vanuit de basishouding naar de techniek en oefent vervolgens de vaardigheden in een interactief dagdeel met behulp van simulatie-oefeningen.

Dag 1: Hier komen aan bod de basishouding van het oplossingsgericht werken en het Oplossingsgerichte competentiemodel (Schlundt Bodien & Visser). Vanuit de basishouding en de techniek komen de vaardigheden aan bod zoals: gesprekstechnieken, activerende hulpmiddelen, oplossingsgerichte vragen, omgaan met weerstand. Tevens wordt er geoefend met het format “Samen Veilig….. stap voor stap” en de “3 huizen” .

Dag 2: Hier wordt gewerkt met de basisprincipes voor effectieve veiligheidsplannen. Hoe praten we hierover met kinderen? Aan de hand van een eigen casus wordt een assessment geoefend met gebruikmaking van het format. Tijdens dit assessment wordt gewerkt met verschillende tools zoals : "De drie huizen"  en "Het veilige huis" en “In Woord en beeld”.

In de middag van dag 2 kunnen de vaardigheden die in deze training aan bod komen geoefend worden middels simulatie-oefeningen. 


Werkwijze, Doelen en Competenties:

  • Na deze training kennen de deelnemers de basishouding van het oplossingsgericht werken, de oplossingsgerichte techniek en kunnen vanuit die basishouding verschillende oplossingsgerichte werkvormen toepassen in hun dagelijks praktijk. 
  • Tevens kunnen de deelnemers het assessment “Samen Veilig….. stap voor stap” toepassen volgens een aangeboden format met gebruikmaking van specifieke tools en oplossingsgerichte vaardigheden om de situatie van kinderen, ouders en omgeving in kaart brengen
  • Deelnemers maken kennis met de basishouding en gesprekstechnieken van het oplossingsgericht werken.
  • Deelnemers kunnen een aantal oplossingsgerichte vaardigheden en tools inzetten in gesprekken met kinderen, ouders en opvoeders.
  • Deelnemers weten hoe zij samen met kinderen, ouders en omgeving in gesprek kunnen gaan over de veiligheid van het kind om zo samen een veiligheidsplan te maken samen met ouders en kinderen. Hierbij maken zij gebruik van verschillende tools (3 kolommen Format, De 3 huizen, Veilige huis, Veiligheidscirkels, Woord en beeld. 
  • Deelnemers oefenen deze vaardigheden aan de hand van simulatieoefeningen.

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Tijdsinvestering:

Studiebelasting voor de deelnemers is de 12 uur training training, plus oefen- en leesopdrachten van 3 uur die tussen de beide trainingsdagen plaats vinden. Totaal 15 uur. 


Accreditatie:

SKJ:

15.00 registratiepunten voor formeel leren - Training


Registerplein:

15.00 registratiepunten


CRKBO:

Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.


Incompany:

Wil je deze training in-company organiseren?  Voor maximaal 12 deelnemers. Zorg dan zelf voor een ruime trainingslocatie met flap-over, projectiescherm en lunch. Neem contact met ons op voor de specifieke voorwaarden, inhoudelijke afstemming en gewenste data.   


Informatie en contact:

Kijk op onze website of email ons als u een vraag heeft:  

Contact: Vul het contactformulier in.