Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Programma  DELTA training


Blok 1:   De Methode

Dag 1    Inleiding in Delta,  Delta stap 1 en communicatie

              Lezen uit Delta handboek Hoofdstuk 4, 5 en 6

 • Trainingstraject  Delta-methode
 • Aanwezige krachten bij de jeugdbeschermers: positioneren / engageren
 • De Deltamethode in vogelvlucht
 • Het 4 stappenmodel: stap 1 Inventariseren
 • Gesprekstechnieken en observeren uit 1e en 2e hand
 • Hulpmiddelen en activerende technieken bij stap 1


Dag 2    Stappen model Delta: Stap 2, 3 en 4

 • Stap 2: van zorgen naar ontwikkelingsbedreigingen
 • Stap 3: van ontwikkelingsbedreigingen naar gewenste ontwikkelingsuitkomsten
 • Stap 4: De actieagenda
 • Simulatieoefeningen: De verschillende stappen    Blok 2:   De Praktijk

Dag 3     Uithuisplaatsing, Crisis, Samen Veilig.....stap voor

               stap, Zorgaanbieder, Netwerk van het kind,

               Echtscheiding en omgangsregeling

               Lezen uit Delta handboek Hoofdstuk 7, 8, 9, 10  en 14

 • Uithuisplaatsing
 • Crisis
 • Praten over veiligheid
 • Samenwerking met zorgaanbieder, 
 • Kind en context  (netwerk)
 • Kind en echtscheiding / omgangsregeling                                         


Dag 4        Werken met LVB ouders en kinderen 

                  Psychiatrische ziektebeelden

                Lezen uit Delta handboek Hoofdstuk 12 en 13
 • Presentatie over LVB ouders en kinderen.
 • Presentatie over ouders met psychische stoornissen. 
 • Simulatieoefeningen: de verschillende invalshoeken middels Delta stappen 


Downloads:

Tijdens de training ontvangt u een reader met het programma en trainingsmateriaal.


Voorafgaand aan de training kunt u het Handboek en het format Verwerkingsopdracht downloaden op onze site.