Smitt Training & Advies

Competentiegericht werken

 

Trainingsbureau Smitt Training & Advies is begonnen in 2000 door Hilbert-Jan Smitt (1956).

Op dat moment had ik ruim 20 jaar ervaring in de jeugdzorg en jeugdbescherming bij Bureau's Jeugdzorg, Residentiële Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en met Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. 

Sinds 2000 werk ik als trainer/adviseur voor verschillende gecertificeerde instellingen voor Jeugdzorg en Jeugdbescherming, Instellingen en organisaties binnen Woonbescherming en voor Onderwijs en Kinderopvang.Certificering:

Sinds 2018 ben ik Hobéon gecertificeerd trainer "Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling". Deze trainingen geven wij voor en onder verantwoordelijkheid van de LVAK.

Smitt Training & Advies is VWS gecertificeerd om de training "Werken met de meldcode" te geven. Voor deze trainingen werken wij onder andere samen met Trainershuiselijkgeweld.nl

Kennis up to date:

Jaarlijks volg ik diverse bijscholingsdagen en intervisiebijeenkomsten om mijn kennis up to date en fris te houden.

Accreditatie:

Al onze trainingen zijn geaccrediteerd bij SKJeugd en/of Registerplein. Na deelname ontvangt u een certificaat met uw behaalde accreditatiepunten.

CRKBO:

Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Hierdoor kunnen onze trainingen vrij van BTW aanbieden.