Samen Veilig..... stap voor stap

Leveringsvoorwaarden open inschrijvingen


Deze leveringsvoorwaarden voor open inschrijvingen zijn afgeleid van de algemene voorwaarden van Smitt Training & Advies maar vervangen deze niet. De algemene voorwaarden zijn te vinden op deze site: klik hier

Wie zich inschrijft voor een training, gaat een contract aan met Smitt Training & Advies.

Een open inschrijving is iedere training die door Smitt Training & Advies georganiseerd wordt waarvoor deelnemers zich individueel kunnen aanmelden. Dit kan ook een leertraject van meerdere dagen zijn. Als startdatum van een leertraject geldt de datum waarop het eerste groepscontact met de trainer gepland staat. Dat kan ook een digitale bijeenkomst zijn. In deze leveringsvoorwaarden gebruiken we voor het gemak alleen het woord training.


1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een training door het contactformulier in te vullen dat je op website vindt. Wanneer wij jouw aanmelding ontvangen hebben, krijg je een bevestiging van ontvangst, en de factuur. Na jouw inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je jouw aanmelding kosteloos mag annuleren. Daarna wordt jouw aanmelding automatisch definitief.


Als je wilt annuleren nadat jouw aanmelding definitief is geworden, kost dat geld:

  • Meer dan twee maanden voor de start van de training: 10% van de prijs.
  • Twee tot één maand voor de start van de training: 25% van de prijs.
  • Eén maand tot twee weken voor de start van de training: 50% van de prijs.
  • Twee weken voor de start van de training tot de aanvang van de training: 100% van de prijs.


2. Kwaliteit

Je mag verwachten dat Smitt Training & Advies zich inzet om de beloofde kwaliteit te leveren. Smitt Training & Advies conformeert zich aan de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, de NOBTRA, die je hier kunt vinden: https://nobtra.nl/opdrachtgevers/ethische-gedragscode

Van jou verwachten we de inzet zoals omschreven in de informatie over de training op de website.

Ben je ontevreden? Laat het ons dan weten. Alleen op die manier kunnen we er wat aandoen.

Wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de NOBTRA, die je hier kunt vinden: https://nobtra.nl/opdrachtgevers/klachtenprocedure


3. Te weinig deelnemers

·We mogen de training zonder verdere gevolgen afzeggen wanneer er minder aanmeldingen zijn dat het minimum aantal deelnemers dat je op de website, op de pagina over de betreffende training, kunt vinden.

·Als we een training afzeggen, dan laten we dat minimaal twee weken van tevoren weten.


4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de training een trainer, of een locatie, niet beschikbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte van de trainer, doen we er alles aan om een vervangende trainer of locatie te vinden.

We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via het mobiele telefoonnummer of het emailadres dat je bij aanmelding hebt opgegeven.

Wanneer de training toch afgezegd moet worden, kunt je kiezen uit tweemogelijkheden.

1. Je ontvangt je geld voor de betreffende training terug.

2. Je volgt een volgende training, bijvoorbeeld een vervangende training die gepland wordt na een onvoorziene afzegging.

Smitt Training & Advies is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten zoals reiskosten, en ook niet voor vervolgschade of indirecte schade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is.


5. Studiemateriaal:

Alle materiaal dat we uitdelen, wordt automatisch van jou. Dat geldt ook voor de digitale materialen die we beschikbaar stellen.

Op alle materialen die door Smitt Training & Advies zijn geschreven, rust auteursrecht. Je mag het gebruiken en je mag het citeren, zolang je de bron maar duidelijk vermeldt.


6. Betaling

Op het contactformulier op de website kun je in het vak “organisatie” de naam en het adres opgeven waar de factuur naar toe moet. Als je zelf de factuur betaalt, kun je daar alleen het adres invullen. Wanneer je werkgever betaalt, vul dan ook andere gegevens in, zoals bijvoorbeeld de naam van de afdeling, de contactpersoon, het ordernummer of de kostenplaats.

·Smitt Training & Advies verstuurt een digitale factuur naar het opgegeven e-mailadres. Jij stuurt deze factuur eventueel door naar de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling.

·Het factuurbedrag dient op de rekening van Smitt Training & Advies te staan voor de eerste trainingsdag. Dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de training.


7. Privacy

Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten worden gegeven vooraf of tijdens de training en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk is, wordt door Smitt Training & Advies, haar medewerkers en docenten, vertrouwelijk behandeld. Ook informatie over hoe je deelneemt aan de training en hoe je je ontwikkelt is vertrouwelijk, en wordt door Smitt Training & Advies niet met derden gedeeld.


Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende punten zijn voor jou vooral vanbelang:

Wij registreren jouw persoonsgegevens die je bij aanmelding hebt verstrekt. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers van Smitt Training & Advies en deels ook voor de accountant die onze boekhouding controleert.

Jij hebt op ieder moment het recht om in te zien welke documenten wij van jou bewaard hebben en je hebt het recht jouw persoonsgegevens en opgestuurde bestanden volledig te laten verwijderen.


8. Klachten

Indien je een klacht hebt stellen we het zeer op prijs dat je die bij ons meldt. Dit kan per mail of schriftelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid geldt zowel voor Smitt Training & Advies als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt.

Stuur je klacht naar: info@smitt.org t.a.v. H.J. Smitt.

Als er een klacht wordt ingediend zullen we in ieder geval binnen 5 dagen reageren. Na de ontvangstbevestiging wordt de klacht binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht het niet haalbaar zijn de klacht binnen 30 dagen af te handelen dan krijgt de klager schriftelijk bericht met de indicatie van de duur van de afhandeling met redenen van uitstel.

Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard.


Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door ons, dan kan je via de NOBTRA een onafhankelijke klachtafhandeling vragen.

Je klacht kan je dan schriftelijk indienen bij de Nobtra:

Postadres: Postbus 85282, 3508 AG Utrecht. Email: info@nobtra.nl

Het oordeel van de NOBTRA is bindend voor beide partijen. Na uitspraak van de NOBTRA zullen eventuele consequenties voor Smitt Training & Advies binnen 14 dagen worden afgehandeld. Indien de afhandeling meer dan 14 dagen in beslag gaat nemen dan wordt de klager daar over binnen 14 dagen geïnformeerd.


Amersfoort, juli 2023


Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: