Samen Veilig..... stap voor stap

Ken jij de meldcode? Doe hier de test.
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld Kinderopvang, Onderwijs, Jeugdzorg professionals, Persoonlijk begeleiders, Huisartsen, ziekenhuizen, Klinieken, Gemeenten, Justitie. Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Justitie


Het Afwegingskader

Per 1 januari 2019 is de Meldcode uitgebreid met het "Afwegingskader". Onze trainingen maken gebruik van de laatste vernieuwingen en inzichten in de Meldcode.


Meldcode werkt!

Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega's die zo'n code niet gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek. Beroepskrachten moeten daarom beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van geweld.


Training "Werken met de meldcode"

Wij bieden meerdere dagdelen training in het werken met de meldcode. Sommige dagdelen kunnen ook online via Zoom worden gevolgd.

Klik hier onder op de training van je keuze voor nadere informatie.

-  Signalen in kaart brengen.

-  Handelen en Samenwerken.

-  Signaleren en Communiceren


Certificering en Accreditatie:

Na deelname ontvang je een persoonlijk (bij online training digitaal) ondertekend certificaat voor ieder dagdeel apart. Alle dagdelen zijn geaccrediteerd door SKJ.


Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: