Samen Veilig..... stap voor stap

Signaleren met de meldcode HG / KM

(1 dagdeel = 3,5 uur)


Deelnemers kunnen deze training online volgen middels ZOOM met SKJ accreditatie. De reader en het trainingsmateriaal worden via een Padlet online aangeboden. Het certificaat wordt digitaal uitgereikt. Om deze training online te kunnen volgen heb je een laptop of computer nodig met een camera en een goede internetverbinding. Met een tablet of telefoon kan je deze training niet online volgen.


Datum training: Vrijdag 4 oktober 2024

Tijden: 09.30 - 13.00 uur

Aantal Deelnemers: minimaal 8 - maximaal 12

Kosten: € 95,00 per deelnemer

Accreditatie: 5,63 SKJ punten voor Formeel leren - Trainen

Trainer: Hilbert-Jan Smitt

Aanmelden: klik hier om je in te schrijven


De Training:

De bijeenkomst 'Signaleren met de meldcode HG/KM" (3,5 uur) richt zich op het vroegtijdig signaleren van zorgen rond een kind, gezin of volwassenen, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder, partner en kind en specifiek oudergedrag. Deelnemers oefenen middels een Google Jamboard met de stappen van de verbeterde meldcode en het afwegingskader.


Tijdens de training wordt er geoefend met het signaleringsproces; hierbij wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemers om in een Google Jamboard te oefenen met stap 1 van de meldcode.


Algemene kennis over de Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling komen aan de orde middels een uitgebreide reader voor de deelnemers die je vooraf kunt bestuderen zodat er tijdens de training vooral geoefend kan worden met de casuïstiek oefeningen.


Tijdens de training ontvang je tools om te werken vanuit de meldcode met ouders, partners en kinderen. Deze tools worden digitaal beschikbaar gesteld via een Padlet.


Tijdsinvestering:

Studiebelasting voor de deelnemers is 4,5 uur.


Doelen van deze training:

1. Resultaatdoelen: Dit levert het op na de training.......

 • Zorgen en signalen worden vroegtijdig gesignaleerd.
 • Er is contact en gesprek met ouders of betrokkenen
 • Betrokkenen horen de signalen in begrijpelijke taal
 • Betrokkenen herkennen de signalen
 • Betrokkenen dragen zelf oplossingen aan zodat huiselijk geweld en kindermishandeling kan stoppen
 • Als geweld doorgaat geef je niet op en haal je andere mensen erbij


2. Gedragsdoelen: Dit ga je oefenen in de training.......

 • De deelnemer brengt mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart
 • De deelnemer beschrijft deze objectief en concreet binnen de context
 • De deelnemer overlegt met een collega hoe hij het gesprek gaat voeren met betrokkenen
 • De deelnemer bespreekt de signalen met betrokkenen aan de hand van de stappen van het zorgverkennnende gesprek
 • De deelnemer rond het gesprek af en maakt afspraken hoe verder te gaan


3. Trainingsdoelen: Dit kom je te weten......

 • De deelnemer kent de stappen van de Meldcode en het Afwegingskader en weet hoe je deze kunt inzetten
 • De deelnemer heeft kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De deelnemer is zich bewust van de eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De deelnemer kent het verschil tussen objectief en subjectief beschrijven van signalen
 • Wanneer het geweld niet stopt weet de begeleider welke vervolgstappen ingezet kunnen worden.


Doelgroepen:

Voor de onderstaande doelgroepen verzorgen wij deze training.

 • Kinderopvang: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus;
 • Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams;
 • Gezondheidszorg: jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, huisarts huisartsenpost, ambulancedienst, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygientist, doktersassistent, kraamzorg en verloskundige;
 • Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld;
 • Jeugdzorg: jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog, therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Rechtsorde: rechter, officier van justitie, advocaat, politie, leerplicht;
 • Overig: woningcorporaties, sport en beweging, scouting, zwemverenigingen, vrijwilligers

Opleidingsniveau om deze training te volgen is HBO niveau.


Certificering:

Na de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk ondertekend certificaat (bij online training digitaal), geaccrediteerd door SKJ met 5,25 punten in het Formeel Leren - Trainen


Accreditatie en kwalificatie:

 • Wij zijn Hobéon gecertificeerd trainer Aandachtsfunctionaris Meldcode HG /KM
 • Smitt Training & Advies is VWS gecertificeerd "Werken met de meldcode".
 • Onze trainingen zijn geaccrediteerd door SKJeugd en Registerplein.
 • Smitt Training & Advies is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: