Samen Veilig..... stap voor stap

Programma training


Basistraining:

Dag 1: Basishouding, Eigen waarden, Competentiegericht werken,

Competentiebalans en Competentieanalyse,


 • Introductie van de training;
 • Oefening: eigen succesfactoren en waar ben je goed in?
 • Basishouding Competentiegericht werken;
 • Oefening: eigen levens- en werkervaring;
 • Toekomst perspectief van de cliënt;
 • Oefening: Voorbereiding voor de competentieanalyse;
 • Uitleg van de competentiebalans;
 • Oefening: Maken van een competentieanalyse aan de hand van video;
 • Oefening: De antwoorden van vorige oefening plaatsen in de competentiebalans;
 • Oefening: Maken van een competentieanalyse van eigen cliënt;
 • Uitgangspunten voor Competentiegerichte groepsregels laten zien;
 • Uitdelen onderzoeksopdracht voor de komende week;


Dag 2: Gesprekstechnieken, activerende technieken,

Toekomstgericht werken, SRC schema, Doelen  formuleren,


 • Communicatie met ouders en kinderen;
 • Oefening: Het activeren van cliënten in het gesprek over wensen en lasten;
 • Oefening: Aansluiten bij lasten en wensen van cliënten;
 • Oefening: Gewenst gedrag meer kans van slagen geven m.b.v. SRC schema;
 • Autonomie / Toekomst;
 • Kern van Competentiegericht werken;
 • Oefening: Maken van doelen die werken voor ouders en kinderen;
 • Presentatie van de onderzoeksopdracht in zake de Competentiegerichte groepsregels;


Vaardigheidstraining:

Dag 3: Competentiegerichte Communicatie vaardigheden,

Op deze dag wordt gewerkt met simulatieoefeningen aan de hand van scripts


 • Dagelijkse routine;
 • Oefening: inhoudsniveau en betrekkingsniveau
 • Vier veelvoorkomende stappen bij elke vaardigheid;
 • Oefening 1: Contact maken;
 • Oefening 2: Compliment geven = richten op wat goed gaat;
 • Oefening 3: Instructie / Suggestie;
 • Oefening 4: Sturende instructie bij inadequaat gedrag;
 • Oefening 5: Op adequate wijze waarschuwen;
 • Oefening 6: Consequenties uitvoeren;
 • Oefening 7: Apart zetten / Time out;
 • Oefening 8: Stopinstructie;
Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij: